No Cure no pay

Nordic Procurement – when great savings matter

No Cure No Pay

Skulle ni vilja spara pengar och öka lönsamheten helt utan risk? Utifrån den tanken utvecklade vi vårt koncept No Cure No Pay, som innebär att er risk försvinner. Vårt arvode utgörs endast av en del av besparingen ni anser att vi uppnått. Arvodet faktureras i takt med att besparingen realiseras i er kostnadsmassa. Om ni inte anser att vi åstadkommit någon besparing, tar vi heller inte ut något arvode.

Uppdragsstart

Avtalsinventering

Vi sammanställer relevant information kring leverantörer och avtal.

Avtalsinventering slutförd

ANALYS

Vi går igenom informationen, identifierar möjligheter och tar fram rekommendationer.

Scope samt tidplan fastställd

GENOMFÖRANDE

Vi genomför de rekommendationer ni valt att gå vidare med.

Åtgärd slutförd

AVTALSSIGNERING

Signering av nytt avtal med leverantören och kontinuerlig uppföljning av besparingsutfall.