Tjänster

Nordic Procurement – when great savings matter

Besparingsprogram

När såg ni över era indirekta kostnader senast? Många företag är duktiga på att förhandla avtal för sina direkta kostnader. Samtidigt kan avtal för indirekta kostnader som exempelvis IT och kommunikation bli liggandes orörda. Vi identifierar avtal och relationer där vi ser möjlighet att uppnå lägre prisbild och förbättrad leveranskvalitet – och omförhandlar dem åt er. Ni betalar först när ni tar del av besparingen och endast om ni anser att vi lyckats uppnå en reell besparing, enligt vår betalningsmodell No Cure No Pay.
Läs mer om No Cure No Pay

Interimsuppdrag

Genomgår er inköpsavdelning en period med extra hög arbetsbelastning? Ska någon av era anställda gå på föräldraledighet eller tjänstledighet? Med våra professionella och engagerade medarbetare och vårt breda nätverk kan ni vara trygga med att Nordic Procurement alltid kan hitta rätt kompetens och kapacitet för era behov.
Vill du veta mer?

Förhandling och upphandling

Förhandling och upphandling är ofta resurskrävande processer. Det behövs initierad kunskap om aktuellt utbud och gällande marknadspriser. Nordic Procurement är specialiserade på avtalsförhandling och arbetar dagligen med att optimera avtal för våra kunder inom en rad olika branscher. Vi kan ge er stöd i enskilda förhandlingssituationer eller genomföra förhandlingar och upphandlingar. Med oss når ni alltid längre – med kundnöjdhet och kvalitet i fokus.

Har ni en viktig upphandling på gång? Vi kan ta ett helhetsansvar fram till färdigt avtal eller fungera som kompletterande kvalitetsstöd. Vi arbetar efter tydliga och välbeprövade processer och mallar. Att ta hjälp av oss är en investering med hög avkastning.

Organisations- och processutveckling

Funderar ni på att införa en ny inköpsfunktion eller vill ni effektivisera ert arbetssätt? Oavsett om ni vill ha en översikt och utvärdering av ert nuvarande inköpsarbete eller hjälp med implementering och utveckling av nya arbetsprocesser – vi har kompetensen att hjälpa er organisation till nästa nivå.

Med omfattande erfarenhet från uppdrag inom såväl privat som statlig sektor har vi en klar bild över hur de praktiska utmaningarna ser ut – och hur man bäst hanterar dem.

Återvinning av hårdvara

Hämtning, avpersonifiering, vidareförsäljning samt miljöcertifierad destruktion av hårdvara som inte går att sälja vidare. Optimal återbetalning till våra kunder genom konkurrensutsättning mellan flera globala marknadsledande leverantörer för varje HW.
Läs mer om återvinning av hårdvara